13. leden 2021
Důležité oznámení
MOBILNÍ APLIKACE pro získávání důležitých informací z dění obecního úřadu Sobčice - SPUŠTĚNA! Více informací naleznete v AKTUALITÁCH.
21. prosinec 2020
Důležité oznámení
Výše poplatků pro rok 2021: STOČNÉ 8,- Kč/m3, VODNÉ 36,- Kč/m3, PES 50,- Kč, POPELNICE: 60l - 1464,- Kč, 80l - 1610,- Kč, 110/120l - 1863,- Kč, PYTEL: 60l - 35,- Kč, 110l - 70,- Kč Úhradu poplatku můžete provést bezhotovostně na účet obce č. 1165194389/0800. Do popisu platby uveďte např. stočné, pes, popelnice atd.

Obsah stránky

2010

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI SOBČICE

V roce 2010 obec získala, za pomoci Mikroregionu Podchlumí, dotaci z Programu rozvoje venkova (II. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s.) na projekt "Komplexní revitalizace veřejných prostranství v obci Sobčice".

Projekt byl zaměřen na tři lokality obce - náves, hřbitov a veřejná prostranství v intravilánu obce. Na návsi byla provedena plošná úprava terénu, provzdušněn trávník a vysázen jeden strom. Na veřejných prostranstvích v intravilánu obce bylo provedeno odplevelení, plošná úprava terénu, založen trávník, ošetřeny a prořezány stromy. Na hřišti byly pokáceny staré stromy a vysázeny nové.


Další aktivitou projektu byla obnova chodníku na hřbitově o celkové výměře 137,1 m2. Byl pořízen mobiliář a zahradní traktor na údržbu zeleně.

  • Celkové výdaje činily ........... 479.421,- Kč
  • Dotace ................................... 90%
  • Výše dotace .......................... 377.066,- Kč

 

-------

pozn.: DPH 20% bylo neuznatelný výdaj.

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Obec Sobčice získala dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 381.000,- Kč na opravu místní komunikace (spojovačky).

  • Dotace .................................... 381.000,- Kč (50%)
  • Spoluúčast obce ................... 381.000,- Kč


V témže roce byl vybudován chodník ke hřbitovu a pod autobusovou zastávkou.