14. duben 2021
Důležité oznámení
NOVĚ ZŘÍZENO OČKOVÁNÍ proti nemoci Covid-19 v Levitově centru (areál nemocnice v Hořicích). Od 14.4. se nově mohou registrovat osoby ve věku 65 - 69 let. Odkaz na registr Ministerstva zdravotnictví: https://registrace.mzcr.cz/ Po registraci obdržíte PIN 1 a vyčkáváte na PIN 2, který Vám bude odeslán z centrálního rezervačního systému. V případě pomoci se obraťte na Obecní úřad Sobčice.
29. březen 2021
Důležité oznámení
Z důvodu nařízení státní veterinární správy je vyhlášeno MIMOŘÁDNÉ VETERINÁRNÍ NAŘÍZENÍ - opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenního viru ptačí chřipky. Nařizuje se zákaz veškerého volného pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a chovného ptactva do odvolání. Podrobnosti a poučení o nákaze najdete na úřední desce obce. V případě potřeby volejte Obecní úřad Sobčice. Děkujeme za spolupráci.
20. březen 2021
Důležité oznámení
ČEZ Distribuce a.s. mění způsob oznamování plánovaných odstávek. Zákazník se o odstávce může dozvědět prostřednictvím e-mailu nebo SMS poté, kdy se zaregistruje na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstávky. Nově se lze o odstávce informovat také na webových stránkách obce v sekci "Odstávky ČEZ".

Obsah stránky

Drobné sakrální památky

SOCHA sv. LINHARTA na kamenném podstavci s reliéfem sv. Jana Křtitele

Se nachází ve volné krajině na rozcestí polních cest západně od obce Sobčice. Na přední straně nápis: „Statet stault – se Mser a DeVotosos VLo – sobs Chl crns lex Voto“ a na soklu dole: „Deate LeonarDe groehape lons AgVa LI Vet anll la NeS Vo Vevtes absoL Ve“. Obnoven L.P. 1894 nákladem manželů Václava a Anny Maťátkových. Přestavěn a opraven L.P. 1909.


SOCHA sv. VOJTĚCHA na kamenném podstavci

Se nalézá severně od obce při pravé straně silnice směrem na Podhorní Újezd. Na přední straně podstavce nápis: „sanCtUs – AdaLbertUs – opeMConferat – nefVLgVrcranDo – aC – teMpestas – noCeat“. Datována k roku 1760 a obnovena 1890 k 900. výročí Vojtěchovy mučednické smrti.


PILÍŘ SE SOCHOU PANNY MARIE na kamenném podstavci s reliéfy světců

Se nachází na dnes již neexistující tzv. „umrlčí“ cestě, kterou využívali ostroměřští občané, když vyprovázeli své mrtvé na hřbitov do Sobčic. Na přední straně nápisová deska s nekompletním textem: „SVATÁ MARIA – přispěj nuzným – podporuj malomyslné,  – ORODUJ ZA NÁS – svatá Boží rodičko – abychom hodni učiněni byli – zaslíbeni Kristovi“.

 

SLOUP SE SOCHOU sv. JANA NEPOMUCKÉHO na kamenném podstavci

Stojí v severní části obce nedaleko vlakové zastávky. Na přední straně soklu nápis: „Dal mu Pán kněžství v – lidu a blahoslaveného – jej učinil v slawě Eclesiam“. Vrcholně barokní dílo je připisováno některému z žáků M. B. Brauna. Dle farní kroniky pochází z roku 1729, obnoven 1843.


POMNÍK PADLÝM v 1. světové válce

Je umístěn na veřejném prostranství v blízkosti fary. Na přední straně nápis: „TEĎ V DÁLI SPÍ, BUĎ LEHKÁ JIM TA CIZÍ ZEM, NÁS BOLÍ JEJICH KONEC TKLIVÝ, NEB NEVRÁTÍ SE VÍC SEM, NA KRÁSNÉ NAŠE NIVY“. Vztyčen k poctě 26 padlým vojínům nákladem obce 5. září 1920, provedl místní kameník Josef Frýba.


SOUSOŠÍ ANDĚLA strážce s malým Tobiáškem na kamenném podstavci s reliéfy sv. Isidora, Jiřího a Václava

Se nachází na návsi poblíž obecního úřadu. Sousoší na vysokém trojbokém podstavci je komponováno jako stojící okřídlená dospělá postava se svatozáří nad hlavou držící dětskou postavu. Podstavec je bohatě zdoben reliéfy: vzadu - sv. Florian, napravo – sv. Václav, nalevo – sv. Jiří. Sokl lemuje nízké kamenné zábradlí ve tvaru nepravidelného šestiúhelníku.
 

 

TORZO MOROVÉHO KŘÍŽE s reliéfem sv. Rodiny na kamenném podstavci

Je umístěno severně od obce na obtížně přístupném místě v polích. Na přední i zadní straně podstavce špatně čitelné nápisy: „ZnaMení KřÍže…… pochoVaných…. 1007, 513, 126, 205/1851“ a „An Anjel sMrtI StrasnoV hVbiL LID a obnovene Mzeni Vstavy noVÉ, postavili TenTo sVaTý KrIž nábožní SobžiČané, 1056, 612, 17, 63, 102/1850.“ Zhotovil roku 1850 Fr. Stýblo, obnoven L.P. 1899 nákladem Anny Saalové z čp. 18.


VÝKLENKOVÁ BOŽÍ MUKA

Jsou umístěna ve volné krajině při severozápadním okraji obce. Do podstavce jsou vsazeny tři mramorové desky. Na přední straně nápis: „Postaveno nákladem Václava Maťátky, rolníka ze Sobčic č. 53, L.P. 1929“. V horní části pilíře je plastická nika, v níž byla umístěna socha sv. Anny.

zdroj: Publikace Drobné památky Podchlumí