11. prosinec 2023
Důležité oznámení
Poplatky pro rok 2024: 50Kč/1pes; stočné 8Kč/m3 (za každého člena v domácnosti 288Kč); komunální odpad 0,8Kč/1l (tzn. vývoz 1x za 14 dní popelnice 110l - 2288 Kč/rok; vývoz 1x za 14 dní popelnice 120 l - 2496 Kč/rok; vývoz 1x za měsíc 120 l - 1248 Kč/rok, vývoz 1x za měsíc 110 l - 1144 Kč/rok). Uvedené poplatky mají stejnou cenu jako v roce 2023. Platit můžete během ledna a února na Obecním úřadě v Sobčicích v úředních hodinách, tj. každou středu od 17:30 do 19:00, nebo na účet obce 1165194389/0800. Pro informaci o Vaší přesné částce k zaplacení můžete psát SMS na číslo 724 180 458 nebo email na ou@sobcice.cz.

Obsah stránky

Drobné sakrální památky

SOCHA sv. LINHARTA na kamenném podstavci s reliéfem sv. Jana Křtitele

Se nachází ve volné krajině na rozcestí polních cest západně od obce Sobčice. Na přední straně nápis: „Statet stault – se Mser a DeVotosos VLo – sobs Chl crns lex Voto“ a na soklu dole: „Deate LeonarDe groehape lons AgVa LI Vet anll la NeS Vo Vevtes absoL Ve“. Obnoven L.P. 1894 nákladem manželů Václava a Anny Maťátkových. Přestavěn a opraven L.P. 1909.


SOCHA sv. VOJTĚCHA na kamenném podstavci

Se nalézá severně od obce při pravé straně silnice směrem na Podhorní Újezd. Na přední straně podstavce nápis: „sanCtUs – AdaLbertUs – opeMConferat – nefVLgVrcranDo – aC – teMpestas – noCeat“. Datována k roku 1760 a obnovena 1890 k 900. výročí Vojtěchovy mučednické smrti.


PILÍŘ SE SOCHOU PANNY MARIE na kamenném podstavci s reliéfy světců

Se nachází na dnes již neexistující tzv. „umrlčí“ cestě, kterou využívali ostroměřští občané, když vyprovázeli své mrtvé na hřbitov do Sobčic. Na přední straně nápisová deska s nekompletním textem: „SVATÁ MARIA – přispěj nuzným – podporuj malomyslné,  – ORODUJ ZA NÁS – svatá Boží rodičko – abychom hodni učiněni byli – zaslíbeni Kristovi“.

 

SLOUP SE SOCHOU sv. JANA NEPOMUCKÉHO na kamenném podstavci

Stojí v severní části obce nedaleko vlakové zastávky. Na přední straně soklu nápis: „Dal mu Pán kněžství v – lidu a blahoslaveného – jej učinil v slawě Eclesiam“. Vrcholně barokní dílo je připisováno některému z žáků M. B. Brauna. Dle farní kroniky pochází z roku 1729, obnoven 1843.


POMNÍK PADLÝM v 1. světové válce

Je umístěn na veřejném prostranství v blízkosti fary. Na přední straně nápis: „TEĎ V DÁLI SPÍ, BUĎ LEHKÁ JIM TA CIZÍ ZEM, NÁS BOLÍ JEJICH KONEC TKLIVÝ, NEB NEVRÁTÍ SE VÍC SEM, NA KRÁSNÉ NAŠE NIVY“. Vztyčen k poctě 26 padlým vojínům nákladem obce 5. září 1920, provedl místní kameník Josef Frýba.


SOUSOŠÍ ANDĚLA strážce s malým Tobiáškem na kamenném podstavci s reliéfy sv. Isidora, Jiřího a Václava

Se nachází na návsi poblíž obecního úřadu. Sousoší na vysokém trojbokém podstavci je komponováno jako stojící okřídlená dospělá postava se svatozáří nad hlavou držící dětskou postavu. Podstavec je bohatě zdoben reliéfy: vzadu - sv. Florian, napravo – sv. Václav, nalevo – sv. Jiří. Sokl lemuje nízké kamenné zábradlí ve tvaru nepravidelného šestiúhelníku.
 

 

TORZO MOROVÉHO KŘÍŽE s reliéfem sv. Rodiny na kamenném podstavci

Je umístěno severně od obce na obtížně přístupném místě v polích. Na přední i zadní straně podstavce špatně čitelné nápisy: „ZnaMení KřÍže…… pochoVaných…. 1007, 513, 126, 205/1851“ a „An Anjel sMrtI StrasnoV hVbiL LID a obnovene Mzeni Vstavy noVÉ, postavili TenTo sVaTý KrIž nábožní SobžiČané, 1056, 612, 17, 63, 102/1850.“ Zhotovil roku 1850 Fr. Stýblo, obnoven L.P. 1899 nákladem Anny Saalové z čp. 18.


VÝKLENKOVÁ BOŽÍ MUKA

Jsou umístěna ve volné krajině při severozápadním okraji obce. Do podstavce jsou vsazeny tři mramorové desky. Na přední straně nápis: „Postaveno nákladem Václava Maťátky, rolníka ze Sobčic č. 53, L.P. 1929“. V horní části pilíře je plastická nika, v níž byla umístěna socha sv. Anny.

zdroj: Publikace Drobné památky Podchlumí