19. říjen 2021
Důležité oznámení
ČEZ Distribuce a.s. vydala upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Více informací na úřední desce obce.
19. říjen 2021
Důležité oznámení
UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTŘINY v obci Sobčice dne 4.11.2021 od 7:30 - 15:30 hod. v těchto lokalitách: Sobčice č.p. 1, 2, 4, 6, 7, 9-16, 18, 19, 21-26, 28, 30-37, 39, 40, 42-48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58-70, 72-77, 79, 80, 82-88, 91-97, 99, 100, 101, 102, 104-112, 114-122, 125-139, 142, 144, 145 kat. území Sobčice (kód 751499): parcelní č. 6, 16/2, 142, 146, 149/6, 149/28, 149/36, 149/56, 160, 186, 215, 417/30, 417/31, 511/88, 513/22, 698, 742/1.
15. září 2021
Důležité oznámení
Upozorňujeme majitele nemovitostí, ve kterých bydlí více než 3 osoby, na povinnost předložit v roce 2022 potvrzení o vývozu septiku za rok 2021. Chalupáři mají povinnost toto potvrzení předložit jednou za 2 roky. Obecní úřad Sobčice přijímá požadavky na vývoz septiku do 15.10.2021.
27. srpen 2021
Důležité oznámení
KÚ KHK, Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací připravuje novou výzvu na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022. Podrobné informace naleznete na elektronické úřední desce obce Sobčice.

Obsah stránky

Organizační struktura 

Obecní úřad

Bc. Petra Barešová, starostka  724 180 458, ou@sobcice.cz
Lenka Petrová, místostarostka  725 718 917, ou@sobcice.cz
Marcela Novotná, účetní  605 109 530

Zastupitelstvo obce:

- Bc. Petra Barešová, neuvolněná starostka

- Lenka Petrová, neuvolněná místostarostka

- Bc. Jana Hetfleišová

- Mgr. Martin Munzar

- Bc. Luděk Smolík

- Milan Jebavý

 

Finanční výbor:

- Bc. Jana Hetfleišová, předseda

- Mgr. Martin Munzar a Jaroslav Okrouhlecký, členové

 

Kontrolní výbor:

- Bc. Luděk Smolík, předseda

- Milan Jebavý a Jaroslava Bucková, členové