12. leden 2022
Důležité oznámení
Zájemci o vývoz septiku se mohou hlásit na OÚ Sobčice každou středu od 17 - 19 hodin v době úředních hodin.
01. leden 2022
Důležité oznámení
PŘEHLED POPLATKŮ PRO r. 2022: stočné 288,- Kč/osoba, pes 50,- Kč, popelnice 120 litrů 2.496,- Kč (svoz 1 x 14 dní), popelnice 120 litrů 1.248,- Kč (svoz 1x za měsíc), popelnice 110 litrů 2.288,- Kč (pozn.: tento objem popelnice se přes OÚ Sobčice nedá objednat. Platí pouze pro občany, kteří si tuto popelnici objednali v předešlých letech). Výše poplatku vodné 37,- Kč/m3. Poplatky můžete uhradit jakoukoliv středu od 17-19hod. v době úředních hodin, nebo bezhotovostně na účet obce č. 1165194389/0800. Do popisu uveďte druh poplatku (např. stočné, vodné, pes) a jako variabilní symbol uveďte č.p. nemovitosti. Děkujeme.

Obsah stránky

Organizační struktura 

Obecní úřad

Bc. Petra Barešová, starostka  724 180 458, ou@sobcice.cz
Lenka Petrová, místostarostka  725 718 917, ou@sobcice.cz
Marcela Novotná, účetní  605 109 530

Zastupitelstvo obce:

- Bc. Petra Barešová, neuvolněná starostka

- Lenka Petrová, neuvolněná místostarostka

- Bc. Jana Hetfleišová

- Mgr. Martin Munzar

- Bc. Luděk Smolík

- Milan Jebavý

 

Finanční výbor:

- Bc. Jana Hetfleišová, předseda

- Mgr. Martin Munzar a Jaroslav Okrouhlecký, členové

 

Kontrolní výbor:

- Bc. Luděk Smolík, předseda

- Milan Jebavý a Jaroslava Bucková, členové