14. červenec 2023
Důležité oznámení
U hasičárny jsou pro občany Sobčic přistaveny další 2 kontejnery na plast. Prosíme o dodržování pořádku v okolí kontejnerů, neodkládejte odpadky mimo kontejnery, tento odpad není odvážen a zbytečně znečišťuje prostranství obce.

Obsah stránky

Organizační struktura 

Obecní úřad

Ing. Veronika Danková, starostka  724 180 458, ou@sobcice.cz
Martin Kareš, místostarosta  725 718 917, ou@sobcice.cz
Marcela Novotná, účetní  605 109 530

Zastupitelstvo obce: Ing. Veronika Danková, Martin Kareš, Světluše Fikarová, Zdeněk Kumsta, Aleš Krejcar Dis., Štěpán Bílek, Michal Luňák

Finanční výbor: Světluše Fikarová, Aleš Krejcar DiS., Michal Luňák

Kontrolní výbor: Zdeněk Kumsta, Štěpán Bílek, Jaroslav Okrouhlecký