09. květen 2024
Poslední hlášení rozhlasu
V pátek 8.listopadu 2024 od 19:00 bude v Jiráskově divadle v Novém Bydžově francouzská komedie Miliónový údržbář s Petrem Nárožným v hlavní roli. Kdo by měl zájem o vstupenky, prosím hlaste se závazně do středy 15.5.2024 prostřednictvím emailu na ou@sobcice.cz nebo SMS zprávou na tel. 724 180 458 nebo osobně na obecním úřadě ve středu 15.5.2024 v úředních hodinách. Cestu autobusem uhradí obec, vstupenky si každý hradí sám. Cena vstupného je 480 Kč.

Obsah stránky

Členské obce

BAŠNICE

Základní informace: Obec 4 km JZ od Hořic. Leží v úrodné rovině, významným krajinným prvkem je Bašnický les (zachovalá doubrava). První zmínka o obci je z r. 1318, v Bašnickém lese jsou dochovalé slovanské mohyly z 9. století. V obci je hostinec, sokolovna se společenským sálem, hřiště s tenisovými kurty, pravidelně se zde pořádají soutěže hasičů.
Starosta: Miloslav Zamouřil
E-mail: basnice@podchlumi.cz
www.podchlumi.cz/basnice/
 

BÍLSKO U HOŘIC

Základní informace: Obec 2 km Z od Hořic, je složená ze dvou částí - Velké Bílsko (podél rychlostní komunikace R35) a Malé Bílsko. Obec leží na jižním úpatí Hořického chlumu, první zmínka o obci pochází z roku 1386. V obci je motorest, pila, vodní nádrž vhodná ke koupání, drobné kamenné památky.
Starostka: Hana Rozsévačová
E-mail: obec.bilsko@c-box.cz
www.podchlumi.cz/bilskouhoric/
 

BOHÁŇKA

Základní informace: Obec 8 km V od Hořic, leží na hřebenu Vřešťovského chlumu (418m nad mořem). Obec tvoří čtyři části - Boháňka, Skála, Chloumek, Votuz. První zmínka o obci je z roku 1378. Na území obce se nacházejí lomy kvalitního pískovce a množství kamenných památek a objekty studentského sochařského sympozia. Obec provozuje letní kino, je zde hostinec a v bývalém lomu možnost příjemného koupání.
Starosta: Milan Heligr
E-mail: ou@bohanka.org
www.bohanka.org
 

BŘÍŠŤANY

Základní informace: Obec 8 km J od Hořic, v úrodné rovině, s rozlehlou návsí. První zmínka o obci pochází z roku 1219, kdy zde bývala tvrz. V obci najdete udržované kamenné památky, u vodní nádrže nově opravené hřiště využívané i k turnajům v kroketu, hostinec, soukromé muzeum motocyklů.
Starosta: Jaroslav Dostál
E-mail: obecbristany@seznam.cz
www.bristany.cz
 

BUTOVES

Základní informace: Obec 8km od Jičína, uprostřed rozhlehlých lesů. První písemná zmínka o obci Butoves pochází z r. 1329. Prvotně se jmenovala Nová Lhota, poté Hrnčířova Lhota. V obci nalezneme hostinec, obchod, hřiště a také rozsáhlou výstavbu RD.
Starosta: Lubomír Tichý
E-mail: butoves@obcecr.cz
 

DOBRÁ VODA U HOŘIC

Základní informace: obec 3 km JZ od Hořic, v úrodné rovině, známá pěstováním a výrobou kysaného zelí- Dobrovodské zelí. První zmínka o obci pochází z roku 1395. Obec se skládala ze dvou částí- Dolení a Hoření Dobré Vody. V obci je železniční nádraží, hostinec s kulturním sálem, škola, hřiště, vodní nádrž vhodná ke koupání, ubytovna v areálu zemědělského družstva. Rájem rybářů jsou Dobrovodské rybníky. K významným památkám patří tvrziště z 16.století a kamenné pomníky.
Starostka: Mgr. Jana Němečková
E-mail: oudobravoda@tiscali.cz
www.dobravodauhoric.cz
 

HOLOVOUSY

Základní informace: obec 4 km západně od Hořic, na jižním svahu a úpatí Hořického chlumu. Skládá se čtyř částí – Holovousy, Chodovice, Chloumky, Dolní Mezihoří. První písemná zmínka o obci je z roku 1260. Dominantu Holovous tvoří zámek, postavený na místě t vrze v 18. století, secesně upraven J. Vejrychem. Dominantu Chodovic kostel sv. Bartoloměje, původně gotický, barokně přestavěn. V obci je škola, hospoda, hřiště, kamenné památky, hradiště z 9. st., v zámku sídlí Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský. Obec je známá odrůdou jablka Holovouské malinové.
Starostka: Mgr. Martina Berdychová
E-mail: ou@holovousy.cz
www.holovousy.cz
 

CHOMUTICE

Základní informace: obec složena ze tří částí – Chomutice, Chomutičky a Obora. První zmínka o obci je již z roku 1339, kdy zde stávala tvrz. Dominantu obce tvoří kostel sv.Diviše.Významná je stavba bývalého kláštera v Oboře - dnes domov důchodců. V obci najdete zajímavé pískovcové sochy. Do roku 1950 v obci prosperoval cukrovar,pivovar a pila. V centru obce je škola, hostinec, fotbalové hřiště.
Starosta: Zdeněk Rajm
E-mail: ou-chomutice@jicin.cz
www.podchlumi.cz/chomutice/
 

JEŘICE

Základní informace: obec 6 km východně od Hořic, v údolí říčky Bystřice. První zmínka o obci je z roku 1369. V obci je původně renesanční zámek, přestavěný barokně s osmibokou věží. Součástí areálu zámku je park a zemědělská farma. Významnou památkou je kostel sv. M. Magdalény, postaven v roce 1787 na místě kostela gotického, zděná zvonice, mohylové pohřebiště z doby bronzové. Součástí obce jsou Dolní Černůtky. V obci je škola, hřiště, železniční stanice, hostinec a kamenné památky
Starosta: Jaroslav Jahelka
E-mail: ou.jerice@cmail.cz
www.podchlumi.cz/jerice
 

KONECCHLUMÍ

Základní informace: obec 10 km JV od Jičína. První zmínka o obci je již z roku 1226. Jméno obce vyjadřuje polohu na konci hřebenu Chlumu. Dominantou krajiny je barokní kostel sv.Petra a Pavla a nad kostelem pískovcová mohyla Viléma Konecchlumského, popraveného r. 1621 na pražském Staroměstském náměstí. V kostele je umístěný cyklus obrazů Křížová cesta Vladimíra Komárka. V obci je hostinec s vyhlášenou zmrzlinou a možností ubytování, hřiště, koupaliště. Součástí obce je KAMENICE, které dominuje renesanční zámek postavený na místě tvrze, v 18.stol. empírově upravený. Trojkřídlou budovu zámku obklopuje anglický park.
Starostka: Eva Lánská
E-mail: oukonecchlumi@quick.cz
www.podchlumi.cz/konecchlumi/
 

KOVAČ

Základní informace: obec 9 km JV od Jičína, má podobu návesní silnicovky. První zmínka o obci je z  roku 1318. Uprostřed upravené návsi jsou znatelné zbytky tvrziště. Starší osídlení představuje slovanská mohyla. Ke Kovači patří bývalá samota „Zlodějský mlýn, kde do roku 1945 stával vodní mlýn. V okolí obce jsou rybníky – Nákladní,Strašidlo a Hluboký, sochy, kaplička u polní cesty. Významnou přírodní lokalitou je Kovačská bažantnice. Zajímavostí je výskyt „modré žáby“ v rybníce Hluboký. V obci je zastávka železnice a vyhlášený Motel Charlie s možností ubytování a sobotními diskotékami.
Starosta: Pavel Kysela
E-mail: ou.kovac@seznam.cz
www.podchlumi.cz/kovac/
 

LÍSKOVICE

Základní informace: obec 7 km JZ od Hořic. První písemná zmínka o obci je z roku 1295. Dominantu obce tvoří kostel sv. Mikuláše, původně gotický, r. 1563 renesančně upraven. Obec má rozlehlou, upravenou náves s kaštanovou alejí, sochami, obecní hospodou a hřištěm. K obci Lískovice patří Tereziny Dary - obec založená v roce 1777, jako první v Čechách zde byla provedena raabizace. V lese u obce najdete torzo loveckého zámečku.
Starosta: Václav Hladík
E-mail: ou.liskovice@tiscali.cz
 

MILOVICE U HOŘIC

Základní informace: obec 3 km jižně od Hořic, v úrodné nížině. První zmínka o obci je již z roku 1369. Dominantu obce tvoří kostel sv. Petra a Pavla barokně upravený. Obec je známá kempem s koupalištěm, sportovním areálem a rehabilitačním zařízením. V obci je kulturní dům, škola, motorest, čerpací stanice pohonných hmot, autoservis a restaurace Klub.
Starosta: Alois Jirsák
E-mail: obecni.urad@camp-milovice.cz
www.camp-milovice.cz
 

NEVRATICE

Základní informace: obec v jihozápadní části Podchlumí na březích říčky Javorky, 13 km od Hořic. První zmínka o obci je z roku 1398. V obci je hospoda, nově vybudovaná hasičská zbrojnice, na návsi pískovcová barokní plastika Krista Spasitele.
Starosta: Jaroslav Novotný
E-mail: ou.nevratice@seznam.cz
www.obecnevratice.cz
 

OSTROMĚŘ

Základní informace: obec 6 km západně od Hořic. Leží pod úbočím Chlumů,podél toku říčky Javorky. První písemná zmínka o obci je z roku 1143. Osídlení území Ostroměře dokládají archeologické nálezy již z doby kamenné a bronzové. V rozsáhlém slovanském hradišti byla nalezena legendární černá perla a „poklad“ stříbrných mincí z 10. století. Mezi další památky patří tvrz ze 16. století, kaple Nejsvětější Trojice, barokní sochy, pomník T.G.M. a E.Štorcha, technickou památkou je drážní vodárna. Rodákům – spisovateli E.Štorchovi a filmovému režisérovi K. Zemanovi je věnováno místní muzeum. Obec je spojena s těžbou a dodnes zpracováním pískovce. Ostroměř je významnou železniční křižovatkou. V obci je škola, hřiště, sokolovna se společenským sálem, několik restaurací i s možností ubytování, sportovní střelnice. Známý je květnový turistický pochod „Krajem Eduarda Štorcha“. Součástí Ostroměře jsou obce Domoslavice, Sylvárův Újezd a Nové Smrkovice, které jsou venkovskou památkovou zónou. U Domoslavic je vnitrostátní letiště, které nabízí vyhlídkové lety i možnost ubytování.
Starosta: Ing. Tomáš Gabriel
E-mail: ou@ostromer.cz
www.ostromer.cz
 

PETROVIČKY

Základní informace: obec 8 km JZ od Hořic, na návrší mezi ovocnými sady. Původ Petroviček sahá do 12.-13.století. Ve středověku zdestávala tvrz. Mezi zajímavosti Petroviček patří právě dochovalé tvrziště, zvonička, křížek na návsi. Obec je z náma pěstováním ovoce, zejména jabloní.
Starostka: Iva Frydrychová
E-mail: i.frydrychova@volny.cz
 

PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE

Základní informace: obec 9 km západně od Hořic, leží na jižním svahu Mlázovického chlumu a je známá především těžbou a zpracováním pískovce. Jak název obce napovídá, s kládá se ze dvou částí – Podhorního Újezdu a obce Vojice. Pro obec jsou charakteristické p ískovcové lomy a množství kamenných památek a staveb lidové architektury. Ve Vojicích je první pomník M. J. Husa na českém venkově a kaplička P. Marie. Slunné jižní svahy Chlumu a úrodná půda v jeho úbočí jsou využívány pro pěstování ovoce a zeleniny. V obci je škola, hospody, nově vybudovaný sportovně rekreační areáls koupaliště mamožností ubytování. 
Starosta: Josef Chudoba
E-mail: ou@podhorniujezd.cz
www.podhorniujezd.cz
 

RAŠÍN

Základní informace: malá obec pod hřebenem Vřešťovského Chlumu, v mírně zvlněné krajině s úrodnou půdou. První zmínka o obci je z roku 1143. Rašín byl sídlem drobných zemědělců, dnes je z části využíván k rekreaci. V centru obce je památná lípa a kamenný pomník. Na území Rašína se nachází přírodní památka - Kazatelna (doubrava se zachovalou květenou).
Starosta: Miroslav Máslo
E-mail: ou.rasin@tiscali.cz
www.podchlumi.cz/rasin/
 

SOBČICE

Základní informace: obec 8 km západně od Hořic na březích říčky Javorky, v úrodné rovině pod Mlázovickým Chlumem. První písemná zmínka o obci je z roku 1369. Četné archeologické nálezy dokládají osídlení již v mladší době kamenné. Sobčice jsou jednou z nejstarších obcí regionu. Dominantami obce jsou raně barokní zámeček postavený na místě tvrze a kostel sv. Prokopa ze 14. století, barokně přestavěn. Patřily Kartuziánskému klášteru ve Valdicích. V obci najdete zajímavé pískovcové sochy, památné lípy a zachovalé stavby lidové architektury. V obci je rozšířené pěstováním zeleniny a zahradnictví.
Starosta: Josef Horník
E-mail: obec@sobcice.net
www.sobcice.net


SUKORADY

Základní informace: obec 6 km JZ od Hořic, v úrodné rovině , obklopená listnatými lesy. První písemná zmínka o obci je ze 14. století, starší osídlení dokládají mohylová pohřebiště. Zachovalé jsou z bytky tvrziště v nedalekém lese – původně asi hrad pana Suka, dnes je toto místo nazýváno Pustý hrad. V 16.století byla na území obce Pernštejny vybudována soustava rybníků, dodnes se zachovaly zbytky hrází. Okolí Sukorad je bohaté na lesy, ve kterých se nachází několik rybníků a lokality vzácných rostlin.
Starosta: Ing. Petr Malý
E-mail: sukorady@gmail.com
www.podchlumi.cz/sukorady/


STARÉ SMRKOVICE

Základní informace: obec na jihu Podchlumí, na březích říčky Javorky . První písemná zmínka o obci je z roku 1347, kdy zde stávala tvrz, na jejímž místě se postupně obec rozrůstala. V severní části obce je vrch zvaný Hůrka. V obci prosperovala škola, cihelna, sušárna čekanky, jejichž zajímavé stavby jsou dochovány. K dalším památkám patří boží muka a zachované dřevěné stavby lidové architektury.
Starostka: Lenka Svobodová
E-mail: staresmrkovice@cbox.cz
www.podchlumi.cz/staresmrkovice/


TŘEBNOUŠEVES

Základní informace: obec 3 km jižně od Hořic, v přírodní kotlině, vytváří okrouhlou osadu s prostornou návsí. První písemná zmínka o obci je z 12. století. Dochovaly se zbytky tvrziště na návsi. K obci patří Vinice a Ostrov. V obci je koupaliště, hostinec, kamenné památky, kaplička P.Marie ve Vinici. 
Starosta: Jaroslav Dušek
E-mail: outrebnouseves@cbox.cz
www.podchlumi.cz/trebnouseves/
 

TŘTĚNICE

Základní informace: obec na jihu Podchlumí, 12 km JV od Jičína. Název obce je odvozen od potoka, který protéká mezi třtím ( rákosím). První písemná zmínka o obci je z roku 1391. Významnou památkou je barokní kaple sv. Anny s přístupovou lipovou alejí , sousoší Nejsvětější Trojice a stavby lidové architektury. V obci je hřiště na malou kopanou, koupaliště.
Starosta: Jaromír Splítek
E-mail: trtenice@tiscali.cz
www.trtenice.cz


VOLANICE

Základní informace: Obec Volanice leží v Královéhradeckém kraji, přibližně 15 km jižně od Jičína. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V 16. stol. zde sídlil významný staročeský vladycký rod Volanských. Další důležitou historickou událostí byla v roce 1780 stavba pozdně barokního zámku, který nechal na místě starší tvrze postavit Tobiáš Grätzel z Gränzelsteinu.
Starostka: Kateřina Kosinová
E-mail: volaniceobec@tiscali.cz
www.volanice.cz


VRBICE

Základní informace: obec v JZ části Podchlumí. Název obce je odvozen od místa porostlého vrbami. Obec se skládá ze dvou částí – Vrbice a Stříbrnice. První písemná zmínka o obci je z roku 1368. Vrbice má nově upravenou náves, obecní hospodu, kamenné památky, zvoničku. Obec žije bohatým společenským životem. Vyhlášené jsou mažoretky z Vrbice.
Starosta: Ladislav Konůpec
E-mail: obec.vrbice@seznam.cz
www.vrbice-jc.cz


VYSOKÉ VESELÍ

Základní informace: se nachází asi 10km j ihovýchodně od města Jičín. První písemná zmínka je z roku 1323. Od 22.6.2007 je Vysoké Veselí městem. Můžeme zde nalézt chráněné území se vzácnou přírodní lokalitou (Veselský háj a rybník Smrkovák).
Starosta: Luboš Holman
E-mail: vysoke.veseli@quick.cz
www.vysokeveseli.cz


ŽERETICE

Základní informace: obec Žeretice leží cca 13 km od města Jičín. Slučuje pod svojí správu celkem 3 vesnice, jsou to samotné Žeretice, Hradišťko a Vlhošť. Svým počtem obyvatel, který čitá asi 250 lidí, se řadí mezi ty menší obce.
Starosta: Marek Pacák
E-mail: obec@zeretice.org
www.zeretice.org