16. červen 2022
Důležité oznámení
Obecní úřad nabízí občanům možnost pálení větví na obecním pozemku u cesty směrem na Ostroměř. Zájemci si po dohodě mohou vyzvednout klíče od oploceného pozemku u paní Barešové nebo u paní Petrové. Podmínkou je, že si občan větve na místě spálí (možné spálit i větve tújí)
08. červen 2022
Důležité oznámení
Informujeme občany, že veškeré dokumenty potřebné pro kandidaturu do podzimních voleb do zastupitelstev obcí jsou ke stažení na webových stránkách obce v sekci úřední deska. Bližší informace lze také získat na obecním úřadě. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 19. července do 16 hodin na MěÚ Hořice. Upozorňujeme občany na vážnou situaci, která se týká naší obce. V současné době nevíme o nikom, kdo by chtěl do podzimních voleb kandidovat. To znamená, že po volbách převezme řízení nad naší obcí přidělený úředník z ministerstva. Vše je ve Vašich rukou.
12. leden 2022
Důležité oznámení
Zájemci o vývoz septiku se mohou hlásit na OÚ Sobčice každou středu od 17 - 19 hodin v době úředních hodin.
01. leden 2022
Důležité oznámení
PŘEHLED POPLATKŮ PRO r. 2022: stočné 288,- Kč/osoba, pes 50,- Kč, popelnice 120 litrů 2.496,- Kč (svoz 1 x 14 dní), popelnice 120 litrů 1.248,- Kč (svoz 1x za měsíc), popelnice 110 litrů 2.288,- Kč (pozn.: tento objem popelnice se přes OÚ Sobčice nedá objednat. Platí pouze pro občany, kteří si tuto popelnici objednali v předešlých letech). Výše poplatku vodné 37,- Kč/m3. Poplatky můžete uhradit jakoukoliv středu od 17-19hod. v době úředních hodin, nebo bezhotovostně na účet obce č. 1165194389/0800. Do popisu uveďte druh poplatku (např. stočné, vodné, pes) a jako variabilní symbol uveďte č.p. nemovitosti. Děkujeme.

Obsah stránky

Členské obce

BAŠNICE

Základní informace: Obec 4 km JZ od Hořic. Leží v úrodné rovině, významným krajinným prvkem je Bašnický les (zachovalá doubrava). První zmínka o obci je z r. 1318, v Bašnickém lese jsou dochovalé slovanské mohyly z 9. století. V obci je hostinec, sokolovna se společenským sálem, hřiště s tenisovými kurty, pravidelně se zde pořádají soutěže hasičů.
Starosta: Miloslav Zamouřil
E-mail: basnice@podchlumi.cz
www.podchlumi.cz/basnice/
 

BÍLSKO U HOŘIC

Základní informace: Obec 2 km Z od Hořic, je složená ze dvou částí - Velké Bílsko (podél rychlostní komunikace R35) a Malé Bílsko. Obec leží na jižním úpatí Hořického chlumu, první zmínka o obci pochází z roku 1386. V obci je motorest, pila, vodní nádrž vhodná ke koupání, drobné kamenné památky.
Starostka: Hana Rozsévačová
E-mail: obec.bilsko@c-box.cz
www.podchlumi.cz/bilskouhoric/
 

BOHÁŇKA

Základní informace: Obec 8 km V od Hořic, leží na hřebenu Vřešťovského chlumu (418m nad mořem). Obec tvoří čtyři části - Boháňka, Skála, Chloumek, Votuz. První zmínka o obci je z roku 1378. Na území obce se nacházejí lomy kvalitního pískovce a množství kamenných památek a objekty studentského sochařského sympozia. Obec provozuje letní kino, je zde hostinec a v bývalém lomu možnost příjemného koupání.
Starosta: Milan Heligr
E-mail: ou@bohanka.org
www.bohanka.org
 

BŘÍŠŤANY

Základní informace: Obec 8 km J od Hořic, v úrodné rovině, s rozlehlou návsí. První zmínka o obci pochází z roku 1219, kdy zde bývala tvrz. V obci najdete udržované kamenné památky, u vodní nádrže nově opravené hřiště využívané i k turnajům v kroketu, hostinec, soukromé muzeum motocyklů.
Starosta: Jaroslav Dostál
E-mail: obecbristany@seznam.cz
www.bristany.cz
 

BUTOVES

Základní informace: Obec 8km od Jičína, uprostřed rozhlehlých lesů. První písemná zmínka o obci Butoves pochází z r. 1329. Prvotně se jmenovala Nová Lhota, poté Hrnčířova Lhota. V obci nalezneme hostinec, obchod, hřiště a také rozsáhlou výstavbu RD.
Starosta: Lubomír Tichý
E-mail: butoves@obcecr.cz
 

DOBRÁ VODA U HOŘIC

Základní informace: obec 3 km JZ od Hořic, v úrodné rovině, známá pěstováním a výrobou kysaného zelí- Dobrovodské zelí. První zmínka o obci pochází z roku 1395. Obec se skládala ze dvou částí- Dolení a Hoření Dobré Vody. V obci je železniční nádraží, hostinec s kulturním sálem, škola, hřiště, vodní nádrž vhodná ke koupání, ubytovna v areálu zemědělského družstva. Rájem rybářů jsou Dobrovodské rybníky. K významným památkám patří tvrziště z 16.století a kamenné pomníky.
Starostka: Mgr. Jana Němečková
E-mail: oudobravoda@tiscali.cz
www.dobravodauhoric.cz
 

HOLOVOUSY

Základní informace: obec 4 km západně od Hořic, na jižním svahu a úpatí Hořického chlumu. Skládá se čtyř částí – Holovousy, Chodovice, Chloumky, Dolní Mezihoří. První písemná zmínka o obci je z roku 1260. Dominantu Holovous tvoří zámek, postavený na místě t vrze v 18. století, secesně upraven J. Vejrychem. Dominantu Chodovic kostel sv. Bartoloměje, původně gotický, barokně přestavěn. V obci je škola, hospoda, hřiště, kamenné památky, hradiště z 9. st., v zámku sídlí Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský. Obec je známá odrůdou jablka Holovouské malinové.
Starostka: Mgr. Martina Berdychová
E-mail: ou@holovousy.cz
www.holovousy.cz
 

CHOMUTICE

Základní informace: obec složena ze tří částí – Chomutice, Chomutičky a Obora. První zmínka o obci je již z roku 1339, kdy zde stávala tvrz. Dominantu obce tvoří kostel sv.Diviše.Významná je stavba bývalého kláštera v Oboře - dnes domov důchodců. V obci najdete zajímavé pískovcové sochy. Do roku 1950 v obci prosperoval cukrovar,pivovar a pila. V centru obce je škola, hostinec, fotbalové hřiště.
Starosta: Zdeněk Rajm
E-mail: ou-chomutice@jicin.cz
www.podchlumi.cz/chomutice/
 

JEŘICE

Základní informace: obec 6 km východně od Hořic, v údolí říčky Bystřice. První zmínka o obci je z roku 1369. V obci je původně renesanční zámek, přestavěný barokně s osmibokou věží. Součástí areálu zámku je park a zemědělská farma. Významnou památkou je kostel sv. M. Magdalény, postaven v roce 1787 na místě kostela gotického, zděná zvonice, mohylové pohřebiště z doby bronzové. Součástí obce jsou Dolní Černůtky. V obci je škola, hřiště, železniční stanice, hostinec a kamenné památky
Starosta: Jaroslav Jahelka
E-mail: ou.jerice@cmail.cz
www.podchlumi.cz/jerice
 

KONECCHLUMÍ

Základní informace: obec 10 km JV od Jičína. První zmínka o obci je již z roku 1226. Jméno obce vyjadřuje polohu na konci hřebenu Chlumu. Dominantou krajiny je barokní kostel sv.Petra a Pavla a nad kostelem pískovcová mohyla Viléma Konecchlumského, popraveného r. 1621 na pražském Staroměstském náměstí. V kostele je umístěný cyklus obrazů Křížová cesta Vladimíra Komárka. V obci je hostinec s vyhlášenou zmrzlinou a možností ubytování, hřiště, koupaliště. Součástí obce je KAMENICE, které dominuje renesanční zámek postavený na místě tvrze, v 18.stol. empírově upravený. Trojkřídlou budovu zámku obklopuje anglický park.
Starostka: Eva Lánská
E-mail: oukonecchlumi@quick.cz
www.podchlumi.cz/konecchlumi/
 

KOVAČ

Základní informace: obec 9 km JV od Jičína, má podobu návesní silnicovky. První zmínka o obci je z  roku 1318. Uprostřed upravené návsi jsou znatelné zbytky tvrziště. Starší osídlení představuje slovanská mohyla. Ke Kovači patří bývalá samota „Zlodějský mlýn, kde do roku 1945 stával vodní mlýn. V okolí obce jsou rybníky – Nákladní,Strašidlo a Hluboký, sochy, kaplička u polní cesty. Významnou přírodní lokalitou je Kovačská bažantnice. Zajímavostí je výskyt „modré žáby“ v rybníce Hluboký. V obci je zastávka železnice a vyhlášený Motel Charlie s možností ubytování a sobotními diskotékami.
Starosta: Pavel Kysela
E-mail: ou.kovac@seznam.cz
www.podchlumi.cz/kovac/
 

LÍSKOVICE

Základní informace: obec 7 km JZ od Hořic. První písemná zmínka o obci je z roku 1295. Dominantu obce tvoří kostel sv. Mikuláše, původně gotický, r. 1563 renesančně upraven. Obec má rozlehlou, upravenou náves s kaštanovou alejí, sochami, obecní hospodou a hřištěm. K obci Lískovice patří Tereziny Dary - obec založená v roce 1777, jako první v Čechách zde byla provedena raabizace. V lese u obce najdete torzo loveckého zámečku.
Starosta: Václav Hladík
E-mail: ou.liskovice@tiscali.cz
 

MILOVICE U HOŘIC

Základní informace: obec 3 km jižně od Hořic, v úrodné nížině. První zmínka o obci je již z roku 1369. Dominantu obce tvoří kostel sv. Petra a Pavla barokně upravený. Obec je známá kempem s koupalištěm, sportovním areálem a rehabilitačním zařízením. V obci je kulturní dům, škola, motorest, čerpací stanice pohonných hmot, autoservis a restaurace Klub.
Starosta: Alois Jirsák
E-mail: obecni.urad@camp-milovice.cz
www.camp-milovice.cz
 

NEVRATICE

Základní informace: obec v jihozápadní části Podchlumí na březích říčky Javorky, 13 km od Hořic. První zmínka o obci je z roku 1398. V obci je hospoda, nově vybudovaná hasičská zbrojnice, na návsi pískovcová barokní plastika Krista Spasitele.
Starosta: Jaroslav Novotný
E-mail: ou.nevratice@seznam.cz
www.obecnevratice.cz
 

OSTROMĚŘ

Základní informace: obec 6 km západně od Hořic. Leží pod úbočím Chlumů,podél toku říčky Javorky. První písemná zmínka o obci je z roku 1143. Osídlení území Ostroměře dokládají archeologické nálezy již z doby kamenné a bronzové. V rozsáhlém slovanském hradišti byla nalezena legendární černá perla a „poklad“ stříbrných mincí z 10. století. Mezi další památky patří tvrz ze 16. století, kaple Nejsvětější Trojice, barokní sochy, pomník T.G.M. a E.Štorcha, technickou památkou je drážní vodárna. Rodákům – spisovateli E.Štorchovi a filmovému režisérovi K. Zemanovi je věnováno místní muzeum. Obec je spojena s těžbou a dodnes zpracováním pískovce. Ostroměř je významnou železniční křižovatkou. V obci je škola, hřiště, sokolovna se společenským sálem, několik restaurací i s možností ubytování, sportovní střelnice. Známý je květnový turistický pochod „Krajem Eduarda Štorcha“. Součástí Ostroměře jsou obce Domoslavice, Sylvárův Újezd a Nové Smrkovice, které jsou venkovskou památkovou zónou. U Domoslavic je vnitrostátní letiště, které nabízí vyhlídkové lety i možnost ubytování.
Starosta: Ing. Tomáš Gabriel
E-mail: ou@ostromer.cz
www.ostromer.cz
 

PETROVIČKY

Základní informace: obec 8 km JZ od Hořic, na návrší mezi ovocnými sady. Původ Petroviček sahá do 12.-13.století. Ve středověku zdestávala tvrz. Mezi zajímavosti Petroviček patří právě dochovalé tvrziště, zvonička, křížek na návsi. Obec je z náma pěstováním ovoce, zejména jabloní.
Starostka: Iva Frydrychová
E-mail: i.frydrychova@volny.cz
 

PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE

Základní informace: obec 9 km západně od Hořic, leží na jižním svahu Mlázovického chlumu a je známá především těžbou a zpracováním pískovce. Jak název obce napovídá, s kládá se ze dvou částí – Podhorního Újezdu a obce Vojice. Pro obec jsou charakteristické p ískovcové lomy a množství kamenných památek a staveb lidové architektury. Ve Vojicích je první pomník M. J. Husa na českém venkově a kaplička P. Marie. Slunné jižní svahy Chlumu a úrodná půda v jeho úbočí jsou využívány pro pěstování ovoce a zeleniny. V obci je škola, hospody, nově vybudovaný sportovně rekreační areáls koupaliště mamožností ubytování. 
Starosta: Josef Chudoba
E-mail: ou@podhorniujezd.cz
www.podhorniujezd.cz
 

RAŠÍN

Základní informace: malá obec pod hřebenem Vřešťovského Chlumu, v mírně zvlněné krajině s úrodnou půdou. První zmínka o obci je z roku 1143. Rašín byl sídlem drobných zemědělců, dnes je z části využíván k rekreaci. V centru obce je památná lípa a kamenný pomník. Na území Rašína se nachází přírodní památka - Kazatelna (doubrava se zachovalou květenou).
Starosta: Miroslav Máslo
E-mail: ou.rasin@tiscali.cz
www.podchlumi.cz/rasin/
 

SOBČICE

Základní informace: obec 8 km západně od Hořic na březích říčky Javorky, v úrodné rovině pod Mlázovickým Chlumem. První písemná zmínka o obci je z roku 1369. Četné archeologické nálezy dokládají osídlení již v mladší době kamenné. Sobčice jsou jednou z nejstarších obcí regionu. Dominantami obce jsou raně barokní zámeček postavený na místě tvrze a kostel sv. Prokopa ze 14. století, barokně přestavěn. Patřily Kartuziánskému klášteru ve Valdicích. V obci najdete zajímavé pískovcové sochy, památné lípy a zachovalé stavby lidové architektury. V obci je rozšířené pěstováním zeleniny a zahradnictví.
Starosta: Josef Horník
E-mail: obec@sobcice.net
www.sobcice.net


SUKORADY

Základní informace: obec 6 km JZ od Hořic, v úrodné rovině , obklopená listnatými lesy. První písemná zmínka o obci je ze 14. století, starší osídlení dokládají mohylová pohřebiště. Zachovalé jsou z bytky tvrziště v nedalekém lese – původně asi hrad pana Suka, dnes je toto místo nazýváno Pustý hrad. V 16.století byla na území obce Pernštejny vybudována soustava rybníků, dodnes se zachovaly zbytky hrází. Okolí Sukorad je bohaté na lesy, ve kterých se nachází několik rybníků a lokality vzácných rostlin.
Starosta: Ing. Petr Malý
E-mail: sukorady@gmail.com
www.podchlumi.cz/sukorady/


STARÉ SMRKOVICE

Základní informace: obec na jihu Podchlumí, na březích říčky Javorky . První písemná zmínka o obci je z roku 1347, kdy zde stávala tvrz, na jejímž místě se postupně obec rozrůstala. V severní části obce je vrch zvaný Hůrka. V obci prosperovala škola, cihelna, sušárna čekanky, jejichž zajímavé stavby jsou dochovány. K dalším památkám patří boží muka a zachované dřevěné stavby lidové architektury.
Starostka: Lenka Svobodová
E-mail: staresmrkovice@cbox.cz
www.podchlumi.cz/staresmrkovice/


TŘEBNOUŠEVES

Základní informace: obec 3 km jižně od Hořic, v přírodní kotlině, vytváří okrouhlou osadu s prostornou návsí. První písemná zmínka o obci je z 12. století. Dochovaly se zbytky tvrziště na návsi. K obci patří Vinice a Ostrov. V obci je koupaliště, hostinec, kamenné památky, kaplička P.Marie ve Vinici. 
Starosta: Jaroslav Dušek
E-mail: outrebnouseves@cbox.cz
www.podchlumi.cz/trebnouseves/
 

TŘTĚNICE

Základní informace: obec na jihu Podchlumí, 12 km JV od Jičína. Název obce je odvozen od potoka, který protéká mezi třtím ( rákosím). První písemná zmínka o obci je z roku 1391. Významnou památkou je barokní kaple sv. Anny s přístupovou lipovou alejí , sousoší Nejsvětější Trojice a stavby lidové architektury. V obci je hřiště na malou kopanou, koupaliště.
Starosta: Jaromír Splítek
E-mail: trtenice@tiscali.cz
www.trtenice.cz


VOLANICE

Základní informace: Obec Volanice leží v Královéhradeckém kraji, přibližně 15 km jižně od Jičína. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V 16. stol. zde sídlil významný staročeský vladycký rod Volanských. Další důležitou historickou událostí byla v roce 1780 stavba pozdně barokního zámku, který nechal na místě starší tvrze postavit Tobiáš Grätzel z Gränzelsteinu.
Starostka: Kateřina Kosinová
E-mail: volaniceobec@tiscali.cz
www.volanice.cz


VRBICE

Základní informace: obec v JZ části Podchlumí. Název obce je odvozen od místa porostlého vrbami. Obec se skládá ze dvou částí – Vrbice a Stříbrnice. První písemná zmínka o obci je z roku 1368. Vrbice má nově upravenou náves, obecní hospodu, kamenné památky, zvoničku. Obec žije bohatým společenským životem. Vyhlášené jsou mažoretky z Vrbice.
Starosta: Ladislav Konůpec
E-mail: obec.vrbice@seznam.cz
www.vrbice-jc.cz


VYSOKÉ VESELÍ

Základní informace: se nachází asi 10km j ihovýchodně od města Jičín. První písemná zmínka je z roku 1323. Od 22.6.2007 je Vysoké Veselí městem. Můžeme zde nalézt chráněné území se vzácnou přírodní lokalitou (Veselský háj a rybník Smrkovák).
Starosta: Luboš Holman
E-mail: vysoke.veseli@quick.cz
www.vysokeveseli.cz


ŽERETICE

Základní informace: obec Žeretice leží cca 13 km od města Jičín. Slučuje pod svojí správu celkem 3 vesnice, jsou to samotné Žeretice, Hradišťko a Vlhošť. Svým počtem obyvatel, který čitá asi 250 lidí, se řadí mezi ty menší obce.
Starosta: Marek Pacák
E-mail: obec@zeretice.org
www.zeretice.org