08. únor 2023
Důležité oznámení
Od 1.2.2023 bude probíhat svoz komunálního odpadu pouze v ranních/dopoledních hodinách, proto Vás žádáme, abyste přistavěly nádoby ke svozu ještě dnes ráno (pokud jste tak neučinili již včera).
18. leden 2023
Důležité oznámení
Obyvatelé obce Sobčice mohou v průběhu ledna a února v úředních hodinách Obecního úřadu Sobčice, to jest každou středu od 17 do 19 hodin uhradit poplatky za stočné, psy a za odvoz komunálního odpadu. Též je možnost zaslat žádost o zaplacení prostřednictví SMS zprávy (724 180 458) nebo emailem (ou@sobcice.cz). Zpětně bude odeslána informace o výši poplatku a číslo bankovního účtu obce, na který lze poplatek zaslat. Ceny veškerých poplatků jsou stejné jako v minulém roce.
18. leden 2023
Důležité oznámení
Od 1.2.2023 bude probíhat svoz komunálního odpadu pouze v ranních/dopoledních hodinách, proto Vás žádáme, aby nádoby ke svozu byly přistavovány v den před plánovaným svozem.
14. říjen 2022
Důležité oznámení
ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. Další informace naleznete na úřední desce obce.

Obsah stránky

Úřední deska

Vyhledávání
Zrušit filtr
Název dokumentu
Kategorie
Vyvěšeno
Sejmuto
Dokumenty MŠ a ZŠ
08.02.2023
08.03.2023
Obecně závazné vyhlášky a nařízen
08.02.2023
13.03.2023
Obecně závazné vyhlášky a nařízen
03.02.2023
20.02.2023
Obecně závazné vyhlášky a nařízen
03.02.2023
10.03.2023
Obecně závazné vyhlášky a nařízen
01.02.2023
20.02.2023
Volby
28.01.2023
28.02.2023
Volby
14.01.2023
28.02.2023
Hospodaření obce
31.12.2022
28.02.2023
Dokumenty starosty obce
21.12.2022
31.12.2023
Hospodaření obce
14.12.2022
28.02.2023
Dokumenty ze svazku obcí a mikroregionu
30.11.2022
31.12.2023
Záměry obce
19.10.2022
30.06.2023
Ostatní
14.10.2022
31.03.2023
Hospodaření obce
14.09.2022
28.02.2023
Hospodaření obce
28.06.2022
28.02.2023
Hospodaření obce
22.06.2022
22.06.2023
Hospodaření obce
22.06.2022
22.06.2026
Hospodaření obce
27.04.2022
28.02.2023
Hospodaření obce
27.04.2022
27.04.2023
Hospodaření obce
23.02.2022
28.02.2023