09. květen 2024
Poslední hlášení rozhlasu
V pátek 8.listopadu 2024 od 19:00 bude v Jiráskově divadle v Novém Bydžově francouzská komedie Miliónový údržbář s Petrem Nárožným v hlavní roli. Kdo by měl zájem o vstupenky, prosím hlaste se závazně do středy 15.5.2024 prostřednictvím emailu na ou@sobcice.cz nebo SMS zprávou na tel. 724 180 458 nebo osobně na obecním úřadě ve středu 15.5.2024 v úředních hodinách. Cestu autobusem uhradí obec, vstupenky si každý hradí sám. Cena vstupného je 480 Kč.

Obsah stránky

Aktuality

Stránky [ < ] 1 2 [ > ]
 
Rekonstrukce topení - MŠ Sobčice
Během července a srpna 2023 proběhlo vybudování nového plynového vytápění Mateřské školy v Sobčice. V první řadě byly poptány 3 nabídky na vybudování této topné soustavy a byla vybrána nabídka pana Bílka nejen z hlediska nejnižší ceny, ale také z hlediska toho, že pan Bílek dlouhodobě v MŠ Sobčice opravuje topenářské a vodovodní potíže a to okamžitě a mnohdy i bezplatně. Proto je u něho předpoklad, že při teoretických potížích u nově vybudovaného topení dojde k okamžité nápravě. Po vybudování topení bylo nutné vyřešit díry v podlaze po starých akumulačních kamnech. V místnosti, kde děti spí, jsme doplnili pouze kousky uschovaného koberce. V jídelně, herně a chodbě po odkrytí podlahových krytin bylo zjištěno, že je nutné srovnat povrch, a až poté může být položeno lino/koberec. Současně jsme zjistili, že by mělo být dle hygienických norem i vymalováno. V rozpočtu obce na rok 2023 byla vyhrazena částka 1 milión Kč, která nebyla vyčerpána. Investice činila 763 255 Kč s DPH. Bylo vytvořeno čisté a prostorné prostředí, které v zimních měsících bude snadno a rychle vytopeno. V tomto roce jsme chtěli taktéž opravit strop v mateřské škole. Na tuto přestavbu nezbyl však čas a my doufáme, že se nám zadaří v příštím roce a třeba snad tento čin zrealizuje i s finanční pomocí dotace. Momentálně jsme hledali podmínky čerpání dotace Nová zelená úsporám. Tu však nelze využít, jelikož se nejedná o prostory určené k bydlení. Chtěla bych poděkovat panu Štěpánu Bílkovi, který na celou přestavbu dohlížel a vypomáhal i během pokládání podlah a při výmalbě a hlavně paní ředitelce Tereze Marečkové, která nejen stěhovala a uklízela, ale na celou přestavbu i dohlížela, a to během finální fáze svého studia.
Stránky [ < ] 1 2 [ > ]