13. leden 2021
Důležité oznámení
MOBILNÍ APLIKACE pro získávání důležitých informací z dění obecního úřadu Sobčice - SPUŠTĚNA! Více informací naleznete v AKTUALITÁCH.
21. prosinec 2020
Důležité oznámení
Výše poplatků pro rok 2021: STOČNÉ 8,- Kč/m3, VODNÉ 36,- Kč/m3, PES 50,- Kč, POPELNICE: 60l - 1464,- Kč, 80l - 1610,- Kč, 110/120l - 1863,- Kč, PYTEL: 60l - 35,- Kč, 110l - 70,- Kč Úhradu poplatku můžete provést bezhotovostně na účet obce č. 1165194389/0800. Do popisu platby uveďte např. stočné, pes, popelnice atd.

Obsah stránky

2011

NADACE VIA

Fond kulturního dědictví "Záchrana drobných památek místního významu"

Ve středu 21. září se sešla hodnotící komise Fondu kulturního dědictví, aby na svém zasedání rozhodla o podpoře těch „nejlepších“ projektů zaměřujících se na záchranu drobných památek místního významu. S žádostí o grant se přitom do tohoto grantového kola přihlásilo celkem 57 uchazečů a celková suma požadovaných prostředků dosáhla 2 683 513 Kč.

Na obnovu drobných nemovitých památek měla hodnotící komise v letošním roce k dispozici celkem 618 000 Kč. Tuto částku nakonec hodnotitelé rozdělili mezi 16 projektů. Nad rámec této částky byl letos poprvé podpořen ještě 1 projekt navíc díky podpoře individuálních dárců, manželů Přerovských, kteří se tak stali patrony vybraného projektu. Celková podpora všech 17 projektů tedy dosáhla výše 657 674 Kč.

zdroj: www.nadacevia.cz

Mezi úspěšné žadatele o dotaci patří i obec Sobčice, které získala dotaci ve výši 44.000,- Kč na obnovu sakrální památky Sv. Juda Tadeáš.

Souhrn:

  • Celkové náklady projektu:   55.000,- Kč
  • Dotace: 44.000,- Kč
  • Spoluúčast obce: 11.000,- Kč