11. prosinec 2023
Důležité oznámení
Poplatky pro rok 2024: 50Kč/1pes; stočné 8Kč/m3 (za každého člena v domácnosti 288Kč); komunální odpad 0,8Kč/1l (tzn. vývoz 1x za 14 dní popelnice 110l - 2288 Kč/rok; vývoz 1x za 14 dní popelnice 120 l - 2496 Kč/rok; vývoz 1x za měsíc 120 l - 1248 Kč/rok, vývoz 1x za měsíc 110 l - 1144 Kč/rok). Uvedené poplatky mají stejnou cenu jako v roce 2023. Platit můžete během ledna a února na Obecním úřadě v Sobčicích v úředních hodinách, tj. každou středu od 17:30 do 19:00, nebo na účet obce 1165194389/0800. Pro informaci o Vaší přesné částce k zaplacení můžete psát SMS na číslo 724 180 458 nebo email na ou@sobcice.cz.

Obsah stránky

Rekonstrukce topení - MŠ Sobčice

středa, 01. listopad 2023 | ZÁMĚRY OBCE
Během července a srpna 2023 proběhlo vybudování nového plynového vytápění Mateřské školy v Sobčice. V první řadě byly poptány 3 nabídky na vybudování této topné soustavy a byla vybrána nabídka pana Bílka nejen z hlediska nejnižší ceny, ale také z hlediska toho, že pan Bílek dlouhodobě v MŠ Sobčice opravuje topenářské a vodovodní potíže a to okamžitě a mnohdy i bezplatně. Proto je u něho předpoklad, že při teoretických potížích u nově vybudovaného topení dojde k okamžité nápravě. Po vybudování topení bylo nutné vyřešit díry v podlaze po starých akumulačních kamnech. V místnosti, kde děti spí, jsme doplnili pouze kousky uschovaného koberce. V jídelně, herně a chodbě po odkrytí podlahových krytin bylo zjištěno, že je nutné srovnat povrch, a až poté může být položeno lino/koberec. Současně jsme zjistili, že by mělo být dle hygienických norem i vymalováno. V rozpočtu obce na rok 2023 byla vyhrazena částka 1 milión Kč, která nebyla vyčerpána. Investice činila 763 255 Kč s DPH. Bylo vytvořeno čisté a prostorné prostředí, které v zimních měsících bude snadno a rychle vytopeno. V tomto roce jsme chtěli taktéž opravit strop v mateřské škole. Na tuto přestavbu nezbyl však čas a my doufáme, že se nám zadaří v příštím roce a třeba snad tento čin zrealizuje i s finanční pomocí dotace. Momentálně jsme hledali podmínky čerpání dotace Nová zelená úsporám. Tu však nelze využít, jelikož se nejedná o prostory určené k bydlení. Chtěla bych poděkovat panu Štěpánu Bílkovi, který na celou přestavbu dohlížel a vypomáhal i během pokládání podlah a při výmalbě a hlavně paní ředitelce Tereze Marečkové, která nejen stěhovala a uklízela, ale na celou přestavbu i dohlížela, a to během finální fáze svého studia.
oprava topení mš