11. prosinec 2023
Důležité oznámení
Poplatky pro rok 2024: 50Kč/1pes; stočné 8Kč/m3 (za každého člena v domácnosti 288Kč); komunální odpad 0,8Kč/1l (tzn. vývoz 1x za 14 dní popelnice 110l - 2288 Kč/rok; vývoz 1x za 14 dní popelnice 120 l - 2496 Kč/rok; vývoz 1x za měsíc 120 l - 1248 Kč/rok, vývoz 1x za měsíc 110 l - 1144 Kč/rok). Uvedené poplatky mají stejnou cenu jako v roce 2023. Platit můžete během ledna a února na Obecním úřadě v Sobčicích v úředních hodinách, tj. každou středu od 17:30 do 19:00, nebo na účet obce 1165194389/0800. Pro informaci o Vaší přesné částce k zaplacení můžete psát SMS na číslo 724 180 458 nebo email na ou@sobcice.cz.

Obsah stránky

Záměr prodeje pozemku p.č. 511/151

Vyvěšeno: od 30.06.2020 do 01.12.2020
Kategorie: Záměry obce

Obec Sobčice podle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění násl. předpisů, §39, odst. L zveřejňuje svůj záměr prodat:

pozemek č. 511/151 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Sobčice.

Cena za 1 m2 činí 270,- Kč


Kontaktní osoba: Bc. Petra Barešová, starostka obce.


Přílohy

Název Soubor Velikost
zamer_prodeje_pozemku_tonarovi pdf pdf 720 kB