11. prosinec 2023
Důležité oznámení
Poplatky pro rok 2024: 50Kč/1pes; stočné 8Kč/m3 (za každého člena v domácnosti 288Kč); komunální odpad 0,8Kč/1l (tzn. vývoz 1x za 14 dní popelnice 110l - 2288 Kč/rok; vývoz 1x za 14 dní popelnice 120 l - 2496 Kč/rok; vývoz 1x za měsíc 120 l - 1248 Kč/rok, vývoz 1x za měsíc 110 l - 1144 Kč/rok). Uvedené poplatky mají stejnou cenu jako v roce 2023. Platit můžete během ledna a února na Obecním úřadě v Sobčicích v úředních hodinách, tj. každou středu od 17:30 do 19:00, nebo na účet obce 1165194389/0800. Pro informaci o Vaší přesné částce k zaplacení můžete psát SMS na číslo 724 180 458 nebo email na ou@sobcice.cz.

Obsah stránky

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu - Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice

Vyvěšeno: od 08.12.2019 do 08.01.2020
Kategorie: Veřejné zakázky

Dne 8.12.2019 obec Sobčice vyhlašuje výzvu/veřejnou zakázku malého rozsahu pro podání nabídek pro projekt s názvem „Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice“.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

od 9.12.2019 a končí dnem 8.1.2020 v 18hod. , Sobčice č.p. 25, 508 01 Hořice.

Veškeré informace k veřejné zakázce naleznete v přiložené výzvě a zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba: Barešová, starostka obce, tel.: 724 180 458.

 

Přílohy ZD:

Krycí list rozpočtu – příloha č. 1
Čestné prohlášení – příloha č. 2
Výkaz výměr/položkový rozpočet projektu – příloha č. 3
Smlouva o dílo – příloha č. 4


Přílohy

Název Soubor Velikost
cestne_prohlaseni_priloha_c._2_6150255b571c5.doc doc doc 29 kB
kryci_list_rozpoctu_priloha_c._1_6150255b57347.doc doc doc 28 kB
navrh_smlouvy_o_dilo_6150255b57504.doc doc doc 253 kB
vykaz_vymer_priloha_c._3_6150255b57679.xls xls xls 44 kB
vyzva_strechy pdf pdf 240 kB