09. květen 2024
Poslední hlášení rozhlasu
V pátek 8.listopadu 2024 od 19:00 bude v Jiráskově divadle v Novém Bydžově francouzská komedie Miliónový údržbář s Petrem Nárožným v hlavní roli. Kdo by měl zájem o vstupenky, prosím hlaste se závazně do středy 15.5.2024 prostřednictvím emailu na ou@sobcice.cz nebo SMS zprávou na tel. 724 180 458 nebo osobně na obecním úřadě ve středu 15.5.2024 v úředních hodinách. Cestu autobusem uhradí obec, vstupenky si každý hradí sám. Cena vstupného je 480 Kč.

Obsah stránky

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu - Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice

Vyvěšeno: od 08.12.2019 do 08.01.2020
Kategorie: Veřejné zakázky

Dne 8.12.2019 obec Sobčice vyhlašuje výzvu/veřejnou zakázku malého rozsahu pro podání nabídek pro projekt s názvem „Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice“.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

od 9.12.2019 a končí dnem 8.1.2020 v 18hod. , Sobčice č.p. 25, 508 01 Hořice.

Veškeré informace k veřejné zakázce naleznete v přiložené výzvě a zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba: Barešová, starostka obce, tel.: 724 180 458.

 

Přílohy ZD:

Krycí list rozpočtu – příloha č. 1
Čestné prohlášení – příloha č. 2
Výkaz výměr/položkový rozpočet projektu – příloha č. 3
Smlouva o dílo – příloha č. 4


Přílohy

Název Soubor Velikost
cestne_prohlaseni_priloha_c._2_6150255b571c5.doc doc doc 29 kB
kryci_list_rozpoctu_priloha_c._1_6150255b57347.doc doc doc 28 kB
navrh_smlouvy_o_dilo_6150255b57504.doc doc doc 253 kB
vykaz_vymer_priloha_c._3_6150255b57679.xls xls xls 44 kB
vyzva_strechy pdf pdf 240 kB