08. únor 2023
Důležité oznámení
Od 1.2.2023 bude probíhat svoz komunálního odpadu pouze v ranních/dopoledních hodinách, proto Vás žádáme, abyste přistavěly nádoby ke svozu ještě dnes ráno (pokud jste tak neučinili již včera).
14. říjen 2022
Důležité oznámení
ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. Další informace naleznete na úřední desce obce.

Obsah stránky

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu - Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice

Vyvěšeno: od 08.12.2019 do 08.01.2020
Kategorie: Veřejné zakázky

Dne 8.12.2019 obec Sobčice vyhlašuje výzvu/veřejnou zakázku malého rozsahu pro podání nabídek pro projekt s názvem „Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice“.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

od 9.12.2019 a končí dnem 8.1.2020 v 18hod. , Sobčice č.p. 25, 508 01 Hořice.

Veškeré informace k veřejné zakázce naleznete v přiložené výzvě a zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba: Barešová, starostka obce, tel.: 724 180 458.

 

Přílohy ZD:

Krycí list rozpočtu – příloha č. 1
Čestné prohlášení – příloha č. 2
Výkaz výměr/položkový rozpočet projektu – příloha č. 3
Smlouva o dílo – příloha č. 4


Přílohy

Název Soubor Velikost
cestne_prohlaseni_priloha_c._2_6150255b571c5.doc doc doc 29 kB
kryci_list_rozpoctu_priloha_c._1_6150255b57347.doc doc doc 28 kB
navrh_smlouvy_o_dilo_6150255b57504.doc doc doc 253 kB
vykaz_vymer_priloha_c._3_6150255b57679.xls xls xls 44 kB
vyzva_strechy pdf pdf 240 kB