11. prosinec 2023
Důležité oznámení
Poplatky pro rok 2024: 50Kč/1pes; stočné 8Kč/m3 (za každého člena v domácnosti 288Kč); komunální odpad 0,8Kč/1l (tzn. vývoz 1x za 14 dní popelnice 110l - 2288 Kč/rok; vývoz 1x za 14 dní popelnice 120 l - 2496 Kč/rok; vývoz 1x za měsíc 120 l - 1248 Kč/rok, vývoz 1x za měsíc 110 l - 1144 Kč/rok). Uvedené poplatky mají stejnou cenu jako v roce 2023. Platit můžete během ledna a února na Obecním úřadě v Sobčicích v úředních hodinách, tj. každou středu od 17:30 do 19:00, nebo na účet obce 1165194389/0800. Pro informaci o Vaší přesné částce k zaplacení můžete psát SMS na číslo 724 180 458 nebo email na ou@sobcice.cz.

Obsah stránky

Záměr pronájmu nebytových prostor

Vyvěšeno: od 14.10.2020 do 15.11.2020
Kategorie: Záměry obce

Záměr pronájmu nebytových prostor - jedné místnosti (tzv. kulisárny) o velikosti 6x3,5 m, budova obecního hostince č.p. 79 na st. parcele 122, objekt občanského vybavení, v katastrálním území Sobčice.

Výše nájmu: 100,- Kč/měsíc + úhrada poplatku za odebrané energie (plyn, elektřina).

Své žádosti s odůvodněním využití nebytového prostoru podávejte na OÚ Sobčice, Sobčice 25, 508 01 Hořice, nejpozději do 15.11.2020.


Přílohy

Název Soubor Velikost
zamer_-_hostinec pdf pdf 178 kB