08. únor 2023
Důležité oznámení
Od 1.2.2023 bude probíhat svoz komunálního odpadu pouze v ranních/dopoledních hodinách, proto Vás žádáme, abyste přistavěly nádoby ke svozu ještě dnes ráno (pokud jste tak neučinili již včera).
14. říjen 2022
Důležité oznámení
ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. Další informace naleznete na úřední desce obce.

Obsah stránky

Záměr pronájmu nebytových prostor

Vyvěšeno: od 14.10.2020 do 15.11.2020
Kategorie: Záměry obce

Záměr pronájmu nebytových prostor - jedné místnosti (tzv. kulisárny) o velikosti 6x3,5 m, budova obecního hostince č.p. 79 na st. parcele 122, objekt občanského vybavení, v katastrálním území Sobčice.

Výše nájmu: 100,- Kč/měsíc + úhrada poplatku za odebrané energie (plyn, elektřina).

Své žádosti s odůvodněním využití nebytového prostoru podávejte na OÚ Sobčice, Sobčice 25, 508 01 Hořice, nejpozději do 15.11.2020.


Přílohy

Název Soubor Velikost
zamer_-_hostinec pdf pdf 178 kB