08. únor 2023
Důležité oznámení
Od 1.2.2023 bude probíhat svoz komunálního odpadu pouze v ranních/dopoledních hodinách, proto Vás žádáme, abyste přistavěly nádoby ke svozu ještě dnes ráno (pokud jste tak neučinili již včera).
14. říjen 2022
Důležité oznámení
ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. Další informace naleznete na úřední desce obce.

Obsah stránky

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Vyvěšeno: od 29.07.2020 do 03.10.2020
Kategorie: Volby

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v u j i

minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v obci Sobčice: ve volebním okrsku č. 1 v počtu 5 členů, (sídlo: budova Obecního úřadu Sobčice, č.p. 25).


Přílohy

Název Soubor Velikost
stan-_min-_poctu_okrs-1 pdf pdf 194 kB