05. prosinec 2022
Důležité oznámení
Vážení spoluobčané, ze zdravotních důvodů jsem nucena změnit datum konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sobčice, bude se konat dne 14.12.2022 od 19. hodin v budově obecního úřadu. Děkuji za pochopení a budu doufat v hojnou účast. Ing. Veronika Danková, starostka obce Sobčice.
14. říjen 2022
Důležité oznámení
ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. Další informace naleznete na úřední desce obce.
09. srpen 2022
Důležité oznámení
Obec Sobčice nabízí k prodeji už pouze 1 pozemek pro výstavbu RD. Cena za 1m2 činí 1000 Kč. Pozemek není zasíťován. Více informací naleznete na úřední desce obce.

Obsah stránky

Elektronická aukce na prodej pozemku p.č. 148/3

Vyvěšeno: od 16.08.2019 do 02.09.2019
Kategorie: Záměry obce

Elektronická aukce na prodej spoluvlastnického podílu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o velikosti 1/4 k pozemku pozemkové parcele č. 148/3 v k.ú. Sobčice.

Zahájení aukce se stanovuje na 3.9.2019 ve 13hod. a ukončení aukce se stanovuje na 5.9.2019 ve 13hod. 

Termín možnosti přihlášení k aukci je od 16.8.2019 do 2.9.2019. Podmínkou účasti v aukci je složení kauce do 2.9.2019, viz Aukční vyhláška. Informace k aukci jsou dostupné na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz


Přílohy

Název Soubor Velikost
aukcni_vyhlaska_6150255b58097.pdf pdf pdf 1 MB
aukcni_rad pdf pdf 3 MB