05. prosinec 2022
Důležité oznámení
Vážení spoluobčané, ze zdravotních důvodů jsem nucena změnit datum konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sobčice, bude se konat dne 14.12.2022 od 19. hodin v budově obecního úřadu. Děkuji za pochopení a budu doufat v hojnou účast. Ing. Veronika Danková, starostka obce Sobčice.
14. říjen 2022
Důležité oznámení
ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. Další informace naleznete na úřední desce obce.
09. srpen 2022
Důležité oznámení
Obec Sobčice nabízí k prodeji už pouze 1 pozemek pro výstavbu RD. Cena za 1m2 činí 1000 Kč. Pozemek není zasíťován. Více informací naleznete na úřední desce obce.

Obsah stránky

Publicita k projektu 20POVU1-0042

30. červen 2023 od 23:00 | OSTATNÍ
Projekt s názvem Obnova střech, vybudování parčíku včetně pořízení mobiliáře v obci Sobčice je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Získanou dotaci ve výši 345tis. Kč, která nám byla poskytnuta z dotačního fondu KHK č. 20POVU1-0042", jsme použili na obnovu střechy na budově č.p. 26, na 2 kůlnách v prostranství zahrady MŠ a na budově obecního hostince (levá část). Na podzim loňského roku jsme na pozemku p.č. 771 v těsné blízkosti kostela sv. Prokopa a zámečku vybudovali vlastními silami (pozn.: na bázi brigády s místními občany, zastupiteli a neoficiálním sdružením SASKA) překrásný parčík = odpočinkovou zónu s mnoha květinami, travinami, keři a stromy, včetně mobiliáře (2ks laviček a 1ks odpadkového koše). Parčík na jaře letošního roku překrásně rozkvetl a vybarvil se do všech možných barev. Nejvíce nás těší kladné ohlasy od návštěvníků obce, kterým se parčík moc líbí a to nás opravdu moc těší, že záměr splnil naše očekávání. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění občanské vybavenosti obce a života občanů naší obce, neboť část výstupů projektu mohou využívat lidé všech věkových kategorií. Obnova střechy na jedné z kůlen v prostranství MŠ došlo ke zkvalitnění výuky předškolních dětí, neboť tato kůlna je využívána jako venkovní učebna. V letošním roce byly v rámci projektu pořízeny 3 infortabule - o obci, o kostelu sv. Prokopa a Pomníku padlým včetně stojanů (pozn.: dva jsou ze dřeva a jeden z kovu). Všechny tyto 3 tabule mají ručně malovaný grafický návrh a jsou umístěny v intravilánu obce. Závěr: Jsme velice vděčni za získané finanční prostředky, které jsme obdrželi od KÚ KHK, neboť jsme mohli zrealizovat projekt, který jsme měli již delší dobu v plánu. Výstupy hodnotíme velmi pozitivně a vše se povedlo na výbornou. Část projektu proběhla komunitním způsobem - do výsadby parčíku byli zapojeni místní občané, zastupitelé i chalupáři, kteří rádi přiložili ruce k dílu. Byla jsme skvělá parta, bylo skvělé vidět, jak si lidé navzájem pomáhají a jak jim záleží na tom, aby výsledek byl dle zpracovaného grafického návrhu.