08. únor 2023
Důležité oznámení
Od 1.2.2023 bude probíhat svoz komunálního odpadu pouze v ranních/dopoledních hodinách, proto Vás žádáme, abyste přistavěly nádoby ke svozu ještě dnes ráno (pokud jste tak neučinili již včera).
14. říjen 2022
Důležité oznámení
ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. Další informace naleznete na úřední desce obce.

Obsah stránky

Publicita k projektu č. 21POVU1-0066

31. prosinec 2023 od 23:00 | OSTATNÍ
Projekt s názvem "Podpora sportovních a volnočasových aktivit v obci Sobčice" je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno: 1 ks basketbalového koše, 2 ks fotbalových branek, 8 ks basketbalových míčů a 5 ks fotbalových míčů, 2 ks hmyzích domečků, infotabule do parčíku a 2 ks rozcestníků.