11. prosinec 2023
Důležité oznámení
Poplatky pro rok 2024: 50Kč/1pes; stočné 8Kč/m3 (za každého člena v domácnosti 288Kč); komunální odpad 0,8Kč/1l (tzn. vývoz 1x za 14 dní popelnice 110l - 2288 Kč/rok; vývoz 1x za 14 dní popelnice 120 l - 2496 Kč/rok; vývoz 1x za měsíc 120 l - 1248 Kč/rok, vývoz 1x za měsíc 110 l - 1144 Kč/rok). Uvedené poplatky mají stejnou cenu jako v roce 2023. Platit můžete během ledna a února na Obecním úřadě v Sobčicích v úředních hodinách, tj. každou středu od 17:30 do 19:00, nebo na účet obce 1165194389/0800. Pro informaci o Vaší přesné částce k zaplacení můžete psát SMS na číslo 724 180 458 nebo email na ou@sobcice.cz.

Obsah stránky

Publicita k projektu č. 21POVU1-0066

31. prosinec 2023 od 23:00 | OSTATNÍ
Projekt s názvem "Podpora sportovních a volnočasových aktivit v obci Sobčice" je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno: 1 ks basketbalového koše, 2 ks fotbalových branek, 8 ks basketbalových míčů a 5 ks fotbalových míčů, 2 ks hmyzích domečků, infotabule do parčíku a 2 ks rozcestníků.