11. prosinec 2023
Důležité oznámení
Poplatky pro rok 2024: 50Kč/1pes; stočné 8Kč/m3 (za každého člena v domácnosti 288Kč); komunální odpad 0,8Kč/1l (tzn. vývoz 1x za 14 dní popelnice 110l - 2288 Kč/rok; vývoz 1x za 14 dní popelnice 120 l - 2496 Kč/rok; vývoz 1x za měsíc 120 l - 1248 Kč/rok, vývoz 1x za měsíc 110 l - 1144 Kč/rok). Uvedené poplatky mají stejnou cenu jako v roce 2023. Platit můžete během ledna a února na Obecním úřadě v Sobčicích v úředních hodinách, tj. každou středu od 17:30 do 19:00, nebo na účet obce 1165194389/0800. Pro informaci o Vaší přesné částce k zaplacení můžete psát SMS na číslo 724 180 458 nebo email na ou@sobcice.cz.

Obsah stránky

Výlet pro seniory s Podhorním Újezdem a Vojicemi

17. květen 2024 od 07:00 | OSTATNÍ
Obec Podhorní Ůjezd a Vojice pořádá v pátek 17. května zájezd do pražského Národního divadla. Dopravu zájezdovým autobusem a komentovanou prohlídku hradí obec. Hlaste se nejpozději do 10.května u paní Marcely Novotné na telefonu 493 697 161, případně osobně v úředních hodinách na OÚ v Sobčicích. Další informace na stránkách obce www.sobcice.cz a na úřední desce.