11. prosinec 2023
Důležité oznámení
Poplatky pro rok 2024: 50Kč/1pes; stočné 8Kč/m3 (za každého člena v domácnosti 288Kč); komunální odpad 0,8Kč/1l (tzn. vývoz 1x za 14 dní popelnice 110l - 2288 Kč/rok; vývoz 1x za 14 dní popelnice 120 l - 2496 Kč/rok; vývoz 1x za měsíc 120 l - 1248 Kč/rok, vývoz 1x za měsíc 110 l - 1144 Kč/rok). Uvedené poplatky mají stejnou cenu jako v roce 2023. Platit můžete během ledna a února na Obecním úřadě v Sobčicích v úředních hodinách, tj. každou středu od 17:30 do 19:00, nebo na účet obce 1165194389/0800. Pro informaci o Vaší přesné částce k zaplacení můžete psát SMS na číslo 724 180 458 nebo email na ou@sobcice.cz.

Obsah stránky

Výzva k podání nabídky na VZMR - Restaurování sochy sv. Vojtěcha

Vyvěšeno: od 25.01.2020 do 12.02.2020
Kategorie: Veřejné zakázky

Obec Sobčice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) pro podání nabídek na restaurování sochy sv. Vojtěcha.

V příloze naleznete: výzvu, krycí list – příloha č. 1, rozpočet projektu – příloha č. 2, čestné prohlášení – příloha č. 3, návrh smlouvy o dílo – příloha č. 4 a restaurátorský záměr/návrh obnovy – příloha č. 5.

Uzávěrka příjmu žádostí je dne 12.2.2020 v 16hod.

Kontaktní osoba: Barešová, starostka.


Přílohy

Název Soubor Velikost
cestne_prohlaseni_priloha_c._3_6150255b56811.doc doc doc 33 kB
kryci_list_priloha_c._1_6150255b569f2.xls xls xls 35 kB
restauratorsky_zamer_priloha_c._5_6150255b56b8c.pdf pdf pdf 3 MB
rozpocet_priloha_c._2_6150255b56d21.xls xls xls 33 kB
smlouva_o_dilo_priloha_c._4_6150255b56ebf.doc doc doc 69 kB
vyzva_vojtech pdf pdf 269 kB