23. květen 2023
Důležité oznámení
Odstávka elektřiny 9.6.2023 od 7:30 do 16:30 Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Sobčice (okres Jičín) č. p. 28, 30-37, 39, 40, 42-47, 61-70, 72-77, 79, 91-97, 99, 109, 132-136, 140, 142 kat. území Sobčice (kód 751499): parcelní č. 142, 160, 186, 215, 513/22

Obsah stránky

Výzva k podání nabídky na VZMR - Restaurování sochy sv. Vojtěcha

Vyvěšeno: od 25.01.2020 do 12.02.2020
Kategorie: Veřejné zakázky

Obec Sobčice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) pro podání nabídek na restaurování sochy sv. Vojtěcha.

V příloze naleznete: výzvu, krycí list – příloha č. 1, rozpočet projektu – příloha č. 2, čestné prohlášení – příloha č. 3, návrh smlouvy o dílo – příloha č. 4 a restaurátorský záměr/návrh obnovy – příloha č. 5.

Uzávěrka příjmu žádostí je dne 12.2.2020 v 16hod.

Kontaktní osoba: Barešová, starostka.


Přílohy

Název Soubor Velikost
cestne_prohlaseni_priloha_c._3_6150255b56811.doc doc doc 33 kB
kryci_list_priloha_c._1_6150255b569f2.xls xls xls 35 kB
restauratorsky_zamer_priloha_c._5_6150255b56b8c.pdf pdf pdf 3 MB
rozpocet_priloha_c._2_6150255b56d21.xls xls xls 33 kB
smlouva_o_dilo_priloha_c._4_6150255b56ebf.doc doc doc 69 kB
vyzva_vojtech pdf pdf 269 kB